O organizaciji

CILJEVI I DJELATNOSTI Udruženja su: okupljanje lica sa:
paraplegijom, tetraplegijom, paraparezom, tetraparezom, amputiranim ekstremitetima, dječijom paralizom, multipleks sklerozom, cerebralnom paralizom, kao i drugih lica sa istim stepenom tjelesnog invaliditeta.

Radi rješavanja konkretnih problema OSI. Zbog ostvarivanja zajedničkog cilja, integrisanja OSI u društvenu zajednicu u svim
segmentima, kao i poboljšavanje opšteg položaja OSI u društvu Misija udruženja je: kvalitetna zdravstvena zaštita, inkluzivno
obrazovanje-uključivanje djece sa teškoćama u razvoju u redovni sistem obrazovanja. Smanjenje stope nezaposlenosti OSI. Kvalitetna socijalno materijalna zaštita. Implementacija zakonske regulative namijenjenim osobama sa invalidietom. Informisanje članova o njihovom pravima i mogućnostima. Zastupanje prema lokalnim i državnim organima,
medijima, kao i široj javnosti u cilju zaštite i promovisanja interesa osoba sa invaliditetom, kao i poboljšanje opšteg položaja osoba sa invaliditetom.

Vizija Udruženja paraplegičara Cetinja:
POŠTOVANJE I UVAŽAVANJE RAZLIČITOSTI, DRUŠTVO JEDNAKIH ŠANSI ZA SVE.

Članstvo u kolicijama/mrežama:

Udruženje paraplegičara Cetinje je članica:

,,Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, članica kolicije: ,,Saradnjom do cilja“. Udruženje je članica mreže: ,,Balkanska nezavisna mreža organizacija osoba s invaliditetom’’ –BIDF mreža je stvorena zbog, jačanja kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti. Na loklanom nivou članica je koalicije: ,,Uvijek s nama o nama“, zajedno sa Udruženjem lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore. Predsjednik Udruženja paraplegičara Cetinje je član Etičkog odbora, kolalicije ,,Saradnjom do cilja’’, član UO Crvenog krsta Prijestonice, član UO Crvenog krsta Crne Gore, Predsjednik UPC je izabran na Javnom konkursu za člana Savjeta za saradnju Loklane samouprave i NVO.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/upct/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/upct/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277