Категорије
Uncategorized

REALIZACIJA PROJEKATA UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJE

U sklopu projekta ,,Pristupačnost fizičke sredine za sve građene/građanke“ odobrenog od -Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Udruženja paraplegičara Cetinje sprovodi istraživanje o prioritetnim objektima u Prijestonici Cetinje.
Anketa je osmišljena da saznamo stepen pristupačnosti fizičke sredine u Prijestonici Cetinje, kao i stepen prilagođenost po oblastima.
Takođe, anketom su obuhvaćena pitanja, o tome u kojoj mjeri osobe sa invaliditetom mogu se samosatalno kretatati u Prijestonici, ali i pitanje o tome, da li je dostupnost fizičke sredine glavni uzrok isključernosti OSI u društvenu zajednicu.
Istraživanjem želimo dobiti rezultate o tome, koji su to objekti od prioritetnog značaja za prilagođavanje osoba sa invalidtetom.
Nakon završetka ankete, istraživanje će biti objavljeno i pretstavljeno u Publikaciji sa fotografskim prikazom objekata koji su (Ne)prilagođeni u Prijestonici.

Takođe Udruženje paraplegičara Cetinje, u sklopu projekta Ministrarstva kapitalnih investicija -ZA SIGURNOST I BEZBJEDNOST SVIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU- sklapilo je menomradum o saradnji, sa Autom Školom ,,Gazela za obuku vozača sa invaliditetom, u narednom periodu Udruženje će preuzeti komandu -Standard plus koja će biti ustupljena na korišćenje pomenutoj auto –školi.

Категорије
Uncategorized

ODRŽANA 12 SKUPŠTINA UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJA

Udruženje paraplegičara Cetinje 15. 10. 2021 održalo je 12 redovnu Slupštinu.

Izdvajamo glavne akcente sa Skupštine:


Udruženje je uz ogromne napore zaposlenih uspjelo da ostane konkurentno na tržištu, tokom pandemije redovno smo izmirivali plate i doprinose za pet OSI zaposlenih u socijalnom preduzetništvu, kao i ostale obaveze prema dobavljačima i klijentima.
Udruženje posebno izkazuje protest i sa žaljenjem konstatuje da tokom pandemije Covid – 19, 2020 – 2021 izostala je podrška države i loklane samouprave.
Posebno nas čudi i pogađa ovakav odnos nadležnih, imajuci u vidu da je gorući problem Cetinja nezaposlenost, naročito je ovaj problem izražen kod najranjivije kategorije stanovništva.
Konstatovano je da se Udruženje finansira uglavnom kroz projektne aktivnosti, stoga nije u mogućnosti da zadrži postojeći broj radnika, ukoliko u narednom periodu izostane podrška države i lokalne samouprave.
Članovi su upoznati sa početkom radom Stonoteniskog klub OSI “Orlov krš” koji su počeli sa treninzima. Nabavku sportskih rekvizita obezbijedili smo iz svojih sredstava i uz podršku Paraolimpijskog komiteta.
U narednom periodu posvetićemo se omasovljenju članstva u ovom sportu, naročito kod mladih osoba sa invaliditetom.
Nadamo se u narednom periodu boljoj saradnji sa nadležnim institucijama, jer sve što radi Udružernje obaveza je Države i Loklane samouprave.

Категорије
Uncategorized

INICIJATIVA ZA USTUPANJE PRISTUPAČNOG AUTOMOBILA AUTO-ŠKOLAMA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA ZA OSI

Udruženje paraplegičara Cetinje, uputilo je inicijativu Ministarstvu ekonomskog razvoja i Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj Cetinje, za ustupanje pristupačnog automobila auto školama za polaganje vozačkog ispita za osobe sa invaliditetom.
Naime, tokom realizacije projekta: ,,SAOBRAĆAJNOM KULTUROM DO JEDNAKIH ŠANSI U VOŽNJI“ podržanog od Ministarstva ekonomskog razvoja, Udruženje je sprovelo brojne intervjue sa osobama sa invaliditetom koji su polagali vozački ispit na svom automobilu, kao i sa instruktorima Auto škola, koji su obučavali ova lica na svojim automobilima.
Pokazalo se da su Iskustva osoba sa invaliditetom bila veoma traumatična, mnoge osobe su i odustali od polaganja, upravo strahujući za bezbjednost učesnika u saobraćaju, ali i za ličnu bezbjednost.
Udruženje paraplegičara Cetinje, smatra da se ova pitanja jedino mogu riješiti institucionalnim putem, tako što bi Ministarstvo ekonomskog razvoja, ili Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj ponudilo auto školama, pristupačan automobila sa komandama za vozače osoba sa invaliditetom, ali i instruktore u vožnji. Automobili bili bi ustupljeni na korišćenje Auto školama, shodno pozitivnim propisima i pravilnicima koji tretiraju ovu oblast, ili koji bi bili uređene za ove namjene.
Institucionalnim pristupom jedino možemo stvoriti jednake mogućnosti i šanse za sve učesnike u saobraćaju, ali i ispoštavati zakonske norme koji tretiraju ovu oblast.

Категорије
Uncategorized

NASTAVAK ZAPOŠLJAVANJA LICA SA INVALIDITETOM U SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU

Udruženje paraplegičara Cetinje dana 01. 06. 2021 godine potpisalo je novi Ugovor o radu sa pet zaposlenih lica sa invaliditetom na period od godinu dana.
Posebno ističemo da sa novim Ugovorom zaposleni će imati ukupno četiri godine radnog staža u Udruženju paraplegičara Cetinje.
Napominjemo da je ovakav način zapošljavanja jedinstven u Prijestonici Cetinje, jer na sistemski način zapošljavamo lica sa invaliditetom.
Naši zaposleni su kategorisana lica od 60% do 90% invaliditeta.
Udruženje je uspjelo uz velike napore i zalaganja zaposlenih da bude održivo.
Održivost u prethodnoj godini je bila izuzetno naporna za nas, imajući u vidu suočavanje sa pandemijom kovodom -19., koja je bila izuetno teška za sve, posebno za osobe sa invaliditetom. U ovim teškim trenucima uspjeli smo da održimo poslovanje, ali i da ne smanjujemo plate i broj zaposlenih.
Time smo pokazali žilavost i održivost naše ideje, u vremenu kada su i velike kompanije smanjivale i otpuštale radnike.
Ove rezultate smo postigli bez značajnije podrške resornih ministarstava.
Nadamo se da ćemo u narednom periodu dobiti podršku države na zapošljavanju lica sa invaliditetom, i time doprinijneti smanjenju stope nezaposlenosti, koja je najveći problem društva.
Na kraju želimo da se zahvalimo građanima, i poslovnim partnerima koji su nam dali podršku kako bi nastavili poslovanje Udruženja.

Категорије
Uncategorized

ODRŽANA RADIONICA ,,Jednake šanse u vožnji za sve učesnike u saobraćaju”

U okviru projekta: ,,SAOBRAĆAJNOM KULTUROM DO JEDNAKIH ŠANSI U VOŽNJI”. Podržanog od Ministarstva ekonomije, Udruženje je organizovalo radionicu, koju je vodio instruktor vožnje ,,GAZELE” Veljko Kadija.
Tema radionice je bila ,,Jednake šanse u vožnji za sve učesnike u saobraćaju”
Na radionici instruktor je pozvao sva lica sa invaliditetom koja su učesnici u saobraćaju da obavezno koristi znak pristupačnosti, ne samo radi korišćenja parking mjesta, već i da bi upozorili ostale učesnike u saobraćaju da prilagode vožnju kako bi držali odstojanje, da im znak pristupačnosti ne služi samo za parkiranje, već i da bi imali povećan nivo bezbjednosti u saobraćaju.
Takođe je naveo da svi učesnici u saobraćaju moraju voditi posebnu pažnju i prilagoditi vožnju, u susretu sa vozačima sa invaliditetom.
Zamolio je sve učesnike u saobraćaju da ne koriste parking mjesta namijenja licima sa invaliditetom, pod bilo kojim izgovorima, jer je ovim licima svaki trenutak važan.
Naveo je da vozači sa invaliditetom nemaju iste šanse kao i drugi vozači prilikom polaganja vozačkog ispita, jer moraju polagati na svom automobilu. Istako je da je takva obuka veoma opasna i rizična, kako za vozača tako i za instruktora. Stoga je naglasio da bi država morala omogućiti jednake šanse u vožnji tako što bi licima sa invaliditetom obezbijesdila auto sa komandama za vozača, ali i za instruktore.
Učesnici radionice podijelili su svoja iskustva prilikom polaganja obuke.
Udruženje paraplegičara Cetinje, će od nadležnih podnijeti inicijativu za nabavku prilagođenog automobile sa komandama, koja bi bila ponuđena auto-školama, a bila bi isključivo namijenjena licima sa invaliditetom.

Категорије
Uncategorized

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Sa velikim zadovoljstvom obavještavamo, sve članove i osobe sa invaliditetom da je zavnično osnovan Stonoteniski klub OSI ORLOV KRŠ.
Osnivač kluba je Udruženje paraplegičara Cetinje, formirani su Upravni odbor, Skupština stonoteniskog kluba. Izabrano je odgovorno lice, klub zastupa Nikola Kaluđerović.
Udruženje za sada ima pet takmičara, kancelarije Stonoteniskog kluba nalaze se na adresi Nova tržnica bb, mjesto za organizovanje treninga je Hotel Grand.
Stonoteniski klub zavisno od epidemiloške situacije počeće sa trenažnim procesom.

Категорије
Uncategorized

OBAVJEŠTENJE UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJE

Zbog pogoršanja situacije izazvane Covid-19, Udruženje neće raditi do 21.03.2021.

Sve poslove obavljat ćemo od kuće. Budite slobodni da nas kontaktirate.

Kontakt:

067/064-034

upctdizajn@gmail.com

paraplegicari.ct@gmail.com

Категорије
Uncategorized

UVRŠTENA INICIJATIVA UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJE O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O NVO

Sa velikim zadovoljstvom obavještavamo naše članove, ali i ostale Organizacije osoba sa invaliditetom da je Udruženju stigao odgovor Ministarstva javne uprave i digitalnog društva.
U odgovoru između ostalog se navodi, da je ministarstvo razmotrilo inicijativu na izmjeni i dopuni Zakona o NVO radi zaštiti lica sa invaliditetom i Organizacija koje se isključivo bave licima sa invaliditetom, a koje imaju potrebno iskustvo i ekspertizu.
Obavješteni smo da će ministarstvo sa dužnom pažnjom razmotriti prijedlog na zaštiti organizacije Osoba sa invaliditetom, kao i da će i dalje nastaviti komunikiciju sa Udruženjem.
Prijedlog će biti dostavljen i radnoj grupi, koja priprema informaciju o primjeni Zakona o NVO, a koja će biti vrsta analitičke podloge za pokretanje postupka za izmjene i dopune Zakona o NVO.

Udruženje paraplegičara Cetinje nastaviće i dalje predano da se zalaže na afirmaciji politika invalidnosti u svim oblastima.
Koristimo priliku da sa zahvalimo Ministarstvu javne uprave i digitalnog društva, kao i ministarki mr. Tamari Srzentić na prepoznavanju značaja ove inicijative u cilju zaštite organizacija lica sa invaliditetom.
Takođe koristimo priliku da se zahvalimo i brojnim organizacijama koje su nam dale podršku za pokretanje ove inicijative.

Категорије
Uncategorized

SASTANAK SA SEKRETAROM SEKRETARIJATA ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ PRIJESTONICE

U okviru projekta: ,,SAOBRAĆAJNOM KULTUROM DO JEDNAKIH ŠANSI U VOŽNJI”, podržanog od Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Udruženje paraplegičara Cetinje organizovalo je sastanak sa g – dinom Borislavom Popovićem, sekretarom Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice.
U ime Udruženja sastanku su prisustvovali: Tatijana Kalezić, Andreja Cebalović i Dejan Tmušić.
Na sastanku smo upoznali Sekretara sa inicijativama Udruženja za određivanje većeg broja parking mjesta za OSI, kao i za javne površine i semafore za lica sa tjelesnim invaliditetom i lica sa oštećenjem vida.
G – din Popović upoznao nas je sa skorim početkom rada parking servisa, tom prilikom nam je saopštio da je u dijelu parkinga pod kontrolom Loklane samouprave obezbijeđeno 5% parking mjesta za lica sa invaliditetom, shodno pozitivnim propisima.
Na sastanku smo upoznali Sekretara sa neprilagođenim javnim poivršinama, za korisnike kolica, ali i nedovoljno angažovanje Komunalne policije na mjestima gdje su pješačke površine prilagođene korisnicima kolica i licima otežanog kretanja.
Saglasili smo se da je potrebna temeljna rekonstrukcija javnih površina, koja će pratiti gornji dio Bajove ulice, čiji dio je prilagođen licima sa invaliditetom, što je i zakonska obaveza Prijestonice, shodno pozitivnim propisima Zakona o uređenju i planiranju prostora.
Zajednički smo konstatovali potrebu tješnje saradnje Loklane samouprave i Organizacija osoba sa invaliditetom, na stvaranju uslova za slobodne i dostupne javne površine.

Категорије
Uncategorized

POSJETA UDRUŽENJA SKUPŠTINI CRNE GORE

Udruženje paraplegičara Cetinje, dana 29. 01. 2021 godine održalo je sastanak sa visokim savjetniko Predsjednika Skupštine Crne Gore g –dinom Duškom Stjepovićem.
Tema razgovora bile su:
-Izmjene i dopune Zakona o NVO
-izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.
-Podršci zapošljavanju lica sa invaliditetom.
-Socijalna integracija osoba sa invaliditetom u svim oblastima
Na početklu razgovora predstavnici Skupštine Crne Gore upoznali su nas sa rezultatima i planovima Skupštine, upoznali su nas na poboljšanju pristupačnosti u Skupštine kao i nastavku daljeg prilagođavanja sakupštinskog prostora, takođe upoznali su nas sa transparentnošću i otvorenosti rada Skupštine za sve kreativne ideje.
Obrazlužići zahtjev za izmjene Zakona o NVO predstavnici Udruženja su naveli da smo, svjedoci da nakon stupanja Zakona o NVO, da je većina manjih i srednjih organizacija osoba sa invaliditetom dovedena je pred gašenjem i nesatajenjem, razlog tome je ne postojanje afirmativne akcije za organizacije osoba sa invaliditetom, posebno u dijelu zaštite autohtonih Organizacija OSI kojima je primarna djelatnost Zaštita prava osoba sa invaliditetom, i koji okupljaju ili zapošljavaju lica sa invaliditetom.
Posebno smo apostrofirali rad nezavisnih procjenjivača, za koje se izmjenama traži iskustvo u radu Osoba sa invaliditetom.
Naveli smo da Organizacije kojima nije prioritetna djelatnost zaštita prava OSI nijesu uradile dovoljno na afirmaciji politika invalidnosti, posebno na lokalnom nivou.
Sada imamo paradoksalnu situaciju da lica sa invaliditetom, obraćaju se za podršku organizacijamaOSI koje nijesu finansirane od Komisije ministarstva Vlade Crne Gore, umjesto onih koji su na račun OSI dobili sredstva da zastupaju prava OSI.

Za izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti naveli smo da Zakon o sociojalnoj i dječijoj zaštiti nije u skladu sa podzakonskim aktom tj. Pravilnikom koji bliže uređuje oblast pravnih normi Zakona.
Naime u članu 32 stav 1 navodi se da Pravo na ličnu invalidninu imaju lice sa teškim invaliditetom, dok se podzakonskim aktom tj Pravilnikom ovo pravo ne propisuje.
Takođe smo naveli da su korisnici lične invalidnine, lica sa najvećim stepenom invaliditeta, stoga je ovoj kategoriji lica potrebna posebna pažnja i podrška države, ali i i društva u cjelini.
Prestavili samo prijedlog za izmjenu člana 39a a koji se odnosi na kategoriju korisnika lične invalidnine, koja imaju poslovnu sposobnost.
Naime, nakon smrti roditelja koji su ovim licima najveća podrška u životu, oni se dodatno suočavaju i sa gubitkom naknade, koja im obezbjeđuje jedan vid garancije za nastavak samostalnog života, jer bi od ovih sredstava, za sebe mogli obezbijediti njegovatelja/cu. Izmjenom ovog člana u korist ovih lica, stvorile bi se mogućnosti da lica sa najvećim stepenom invaliditeta za sebe mogu obezbijediti sigurniju i izvjesniju budućnost.
Takođe, zabrinjava činjenica da veliki broj ovih lica su prinuđena da u sudskom postupku za sebe potraže oduzmanje poslovne sposobnosti, kako bi dobili pravo na staratelja i tako ostvarili pravo na naknadu, što umnogome degradira njihov integritet ličnosti.
Obzirom da je veoma mali broj ovih lica, ovo izdvajanje ne bi bilo veliko opterećenje za budžet, posebno imajući u vidu činjenicu da je većina njih ovo pravo koristila za života njihovih roditelja.
G – din Stjepović iskazao je punu podršku ovim inicijativama, kao i stavu da država mora uraditi sve da putem afirmativne akcije podstakne politike invalidnosti.
Naveo je da će se pobrinuti da ove inicijative nađu se u skupštinsku proceduru i pružio podršku za reralizaciju ovih inicijativa.
Na sastanku smo govorili i o samostalnom življenju, afirmaciji invalidnosti u svim oblastima života.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/upct/public_html/wp-includes/functions.php on line 5275

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/upct/public_html/wp-includes/functions.php on line 5275