Категорије
Uncategorized

Udruženje paraplegičara Cetinje: uspješno sproveden projekat ,,Znanje plus zapošljavanje = integracija“

(Cetinje: 25.11.2016.godine) Udruženje paraplegičara Cetinje održalo je, u Američkoj čitaonici Cetinje, završnu konferenciju, povodom završetka projekta: ,,ZNANJE PLUS ZAPOŠLJAVANJE=INTEGRACIJA’’-podržan od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u okviru grant šema za finasiranje projekata profesionalne rehabilitacije, aktivnih mjera zapošljavanja kao i zapošljavanja lica sa invaliditetom.
Glavni rezultati projektnih aktivnosti se odnose na zapošljenje pet osoba sa invaliditetom, koji su prije toga uspješno završili obuku. Osobe sa invaliditetom su zapošljene u AD’’OBOD ’’Cetinje i ’’OPUS 3- Podgorica;
Konferenciji su prisustvovali, korisnici projekta, projektnim tim, partner na projektu AMC Comunication OPUS-3 iz Podgorice, Direktor Centra za socijalni rad Dejan Milošević, Direktorica JU. Dnevni centar za omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Cetinje, Ana Kavaja, kao i predstavnici loklane samuprave.
U uvodnom dijelu članica Udruženja paraplegičara Cetinje i direktna korisnica projekta Lidija Borilović predstavila je projekat u kojem je navela rezultate projektnih aktivnosti koje su ostvarene.

Ispred korisnika projekta obratila se Tatijana Kalezić i prenijela iskustva korisnika projekta. Tom prilikom navela je da su kroz projekat imali priliku da nauče osnove iz grafičkog dizajna. Istakla je da svaki korisnik ovog projekta, danas umije sam da izradi visit-kartice, postere, zahvalnice, pozivnice, info brošure, kao i da poznaje proces štampe, tzv. PREPRESS.

Partner na projektu izvršni direktor OPUS-3 Ranko Đurašković iskazao je veliko zadovoljstvo saradnjom sa Udruženjem paraplegičara Cetinje, kao i sa korisnicima projekta. Naveo je da svi učesnici projekta mogu i dalje nastaviti da se usavršavaju u OPUS-3 štampariji.
Predsjednik Udruženja paraplegičara Cetinje Dejan Tmušić, istakao je da će Udruženje i u budućnosti nastaviiti da vodi aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom. Iskoristio je priliku da pozove poslodavce, ne samo zbog obaveza kao i benefita koje proističu iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, da se i oni sami prijavljuju na grant šeme od strane Zavoda za zapošljavanje, kao i da koriste benefite, ali i da ispunjuavaju obaveze koje propisuje Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.
Категорије
Uncategorized

Udruženje paraplegičara Cetinje: Dodijeljene zahvalnice saradnicima

Udruženje paraplegičara Cetinje dodijelilo je zahvalnice štamparijama: ,,AD OBOD“ Cetinje i ,,OPUS-3“ Podgorica, na saradnji na projektu: ,,Znanje plus zapošljavanje =integracija“, podržan u okviru grant šema ZZZ.CG, kao  i društveno odgovornom poslovanju.
Korisnici projekta  njih petoro,  zaposleni su u pomenutim štamparijama na period od 6 mjeseci.
Udruženje paraplegičara Cetinje, zahvaljuje se Predsjedniku borda direktora Slobodanu Borozanu i Izvršnom direktoru Ranku Đuraškoviću na društveno odgovornom poslovanju, i  što su su omogućili korisnicima projekta da zasnuju radni odnos u njihovim firmama.
Категорије
Uncategorized

Udruženje paraplegičara Cetinje: Dodijeljene diplome za grafičke dizajnere

Udruženje paraplegičara Cetinje je u subotu 14. 05. 2016 godine u Sport IN Cetinje, organizovalo svečanu dodjelu diploma grafičkog dizajna u okviru projekta: ,,ZNANJE PLUS ZAPOŠLJAVANJE=INTEGRACIJA’’, koji je finansijski podržan od ZZZ CG u okviru-grant šema za finasiranje projekata profesionalne rehabilitacije, aktivnih mjera zapošljavanja kao i zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Diplome je uručio izvršni direktor  „AMC Comunications doo Podgorica OPUS“ g-din Ranko Đurašković, koji je ujedno i partner na projektu.

Na okruglom stolu govoril su predsjednik borda direktora štamparije ,,AD OBOD“-Cetinje g-din Slobodan Borozan i izvršni direktor ,,AMC Comunications OPUS 3“ g-din Ranko Đurašković.

Tom prilikom su istakli veliko zadovoljstvo što će u narednih šest mjeseci polaznici obuke započeti rad u u njihovim firmama uz svu logističku podršku u  savladavanju procesa proizvodnje.

Na okruglom stolu govorio je predstavnik ZZZ.CG. g-din Stanko Laković, koji je čestitao Projektnom timu Udruženja na uspješno realizovanim dosadašnjim aktivnostima. Posebno je naglasio odabir partnera i saradnika na projektu, s obzirom da su  kompanije te koje bi trebalo da doprinose  zapošljavanju osoba s invaliditetom. G-din Latković je predstavio zakonsku regulativu koja nudi velike benefite zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Okruglom stolu prisustvovali su Predstavnici JU Dnevnog Centra Cetinje i NVO Aktivna zona koja je je pružila logističku podršku.

Projektni tim Udruženja čestita polaznicima uspješno završenu obuku uz veliku zahvalnost na saradnji društveno odgovornim firmama: ,,AD OBOD“-Cetinje i ,,AMC Comunications OPUS 3’’-P

Категорије
Uncategorized

Udruženje paraplegičara Cetinje: Radionica povodom dana studenata

Udruženje paraplegičara Cetinje, u sklopu projekta: ,,Prokativan pristup osobama sa invaliditetom u svim oblastima života“, organizovalo radionicu ,, INKLUZIVNO OBRAZOVANJE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM“.
Realizacija projekta je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, a radionica je organizovana u ime predstojećeg dana studenata.
Radionici  pored članova Udruženja i osoba sa invaliditetom, prisustvovali su i predstavnici Loklane samouprave, J.U Dnevnog Centra za djecu i omladinu sa teškoćama i smatnjama u razvoju Cetinje.
Radionicu je vodila Ivana Janković studendica II godine pravnog fakulteta. Ona je  govorila o prednostima i mogućnostima studiranja osoba s invaliditetom. Tom prilikom istakla je, da je za svaku osobu obrazovanje preduslov za sticanje samopoštovanja o sopstvenim vrijednostima, kao i  razvoj njihovih potencijala, osjećaja dostojanstva i lične vrijednosti, pogotovo kada je riječ o osobama sa invaliditetom.
Navela  je da postoje određeni pomaci kada je zakonska regulativa u pitanju. Kao prednosti navela je besplatno studiranje viskoškolaca, veća svijest studenata sa invaliditetom o važnosti visokog obrazovanja, koja se ogleda i u sve većem broju upisa na fakultete studenata sa invaliditetom.
Kao nedostatke istakla  je, da  i dalje postoji  veliki broj fakulteta koji nijesu prilagođeni osobama s invaliditetom, da  nijesu obezbijeđena  nastavna sredstva i tehnička pomagala, studentima bez vida,  da su osobe bez sluha i govora diskriminisana, jer ne postoji standardizovan znakovni jezik, i gestovni tumači, s toga ne mogu pod jednakim uslovima upisati studije kao idrugi studenti.
Kada je riječ o asitenciji u nastavi istakla  je da  nije obuhvaćena kao sistemsko rješenje, već se i dalje zasniva na volonterskoj osnovi, asistente u nastavi  uglavnom obezbjeđuju NVO. Navela je da je neophodono stvoriti uslove da se njihov angažman ne zasniva na volonterskoj osnovi, već  je  potrebno unaprijediti zakonsku regulativu u ovom dijelu.
Udruženje će i  u narednom periodu nastaviti da afirmiše mlađe članove, uskoro najavljujemo radionice psihološkog i sociološkog profila, u kulturnom dijelu udruženje priprema zanimljive radionice, kao i jedno lijepo iznenađenje koje su osmislili mlađi članovi Udruženja.
Категорије
Uncategorized

UPC: Uspješno realizovan projekat “Moje pravo-pravo na slobodno kretanje“

Udruženje paraplegičara Cetinje je, uz podršku Evropske unije, posredstvom Centra za građansko obrazovanje i Građanskih inicijativa, realizovalo projekat «MOJE PRAVO-PRAVO NA SLOBODNO KRETANJE». Partner na projektu bilo je Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore.
Pristupačnost fizičke sredine i objekata od posebnog društvenog značaja, objekata za stanovanje, kao i svih ostalih predstavlja osnovu za slobodno kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Onemogućavanje slobodnog pristupa i kretanja lica s invaliditetom ukazuje da su lica otežanog kretanja nepoželjna u našem društvu.

Cilj ovog projekta bio je,  poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje. Konkretnije, projekat se odnosio na unaprijeđenje zakonske regulative radi poboljšanja fizičke pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi a za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
Ciljne grupe  bile su: Članovi UP Cetinje i ULTICG; Osobe smanjene pokretljivosti; Osobe sa  invaliditetom; Predstavnici nadležnih lokalnih institucija; Mediji.
Krajnji korisnici: Članovi UP Cetinje i ULTICG; Osobe smanjene pokretljivosti; Osobe sa invaliditetom; Porodice osoba sa invaliditetom; Predstavnici nadležnih lokalnih institucija; Predstavnici nadležnih nacionalnih institucija.

Postignuti rezultati:
•    Štampan i  objavljen Informator o (ne) prilagođenim objekatima u Prijestonici Cetinje – kojim je obuhvaćena većina javnih institucija od posebnog društvenog značaja, objekata za stanovanje  i javnih površina.
•    Organizovan okrugli sto ,,Pristupačnost fizičke sredine za lica sa invaliditetom’’ – na kojem su učestvovale osobe sa invaliditetom, predstavnici lokalne samouprave i mediji
•    Predstavljen Informator o (ne) prilagođenim objekatima u Prijestonici Cetinje.
•     Predstavljena Odluka o izradi Akcionog plana na prilagođavanju prioritetnih objekata u Prijestonici Cetinje.
•    Upućena Inicijativa o donošenju Odluke o izradi Akcionog plana na  prilagođavanju prioritetnih objekata u Prijestonici Cetinje.
•    Podnesena inicijativa Odluke o izradi Akcionog plana na prilagođavanju prioritetnih  objekata u Prijestonici Cetinje, Gradonačelniku, Predsjednuiku Skupštine Prijestonice Cetinje, Skupštini Prijestonice Cetinje;
•    Objavljena Info-brošura pod nazivom, ,,Pravo na slobodno kretanje osoba sa invaliditetom je pravo za društvo sloboda’’

Cilj Info- brošure  je da podigne svijest  javnosti o potrebama prilagođavanja javnih objekata potrebama osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

Категорије
Uncategorized

Okrugli sto: “Pristupačnost fizičke sredine za lica sa invaliditetom“

Udruženje paraplegičara Cetinje, i Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore, organizuje OKRUGLI STO na temu “Pristupačnost fizičke sredine za lica sa invaliditetom“. Okrugli sto se organizuje u okviru projekta ,,MOJE PRAVO-PRAVO NA SLOBODNO KRETANJE’’.
Na okruglom stolu biće predstavljen: ,,Informator o (ne)prilagođenim objektima u Prijestonici“ kao i predlog odluke o izradi  ,,Akcionog plana za prilagođavanje prioritetnih objekata u javnoj upotrebi za pristup i  kretanje licasmanjenepokretljivosti i lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje’’.

Na okruglom stolu će govoriti: Petar Đukanović – koordinator programa Centra za građansko obrazovanje; Nada Vuković -Program menadžer Udruženja paraplegičara Cetinja; Nataša Borović – Predsjednica Udruženja paraplegičara Crne Gore; Andrija Marićević – Predsjednik Udruženja lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore; i Dejan Tmušić – Predsjednik Udruženja paraplegičara Cetinje.

Okrugli sto će se organizovati u Subotu, 01.11.2014.godine, sa početkom u 11h, u Hotelu ,,Grand“.

Realizaciju projekta finansira Evropska unija posredstvom Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Građanskih inicijativa (GI).


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/upct/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/upct/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277