Категорије
Uncategorized

SAOPŠTENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

Međunarodni dan posvećen osobama sa invaliditetom ustanovljen je 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju da obilježavaju ovaj dan s ciljem da se unaprijedi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.
Ove godine međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se sa temom:
,,Izgraditi bolje: prema svijetu sa uključivanjem invaliditeta, pristupačnom i održivom svijetu nakon Covid-19”
Udruženje paraplegičara Cetinje, ovaj dan obilježava kao jedan od najtežih u poslednje vrijeme, uzrokovane COVIDOM – 19, posebno imajući u vidu da osobe sa invaliditetom spadaju u najranjivu kategoriju stanovništva.
Vrijeme pandemije pokazalo je neophodnost usvajanja servisa podrške počev od asistencije, dostupnog prevoza, pomoći u kući i drugih servisa.
Želimo istaći da smo tokom krize izazvane COVID -19 izradili plan o tome koje mjere primijeniti tokom trajanja pandemije.
Udruženje je u skladu sa svojim mogućnostima od svoje zarade učestvovalo u donacijama ranjivim kategorijama stanovništva. Takođe smo zastupali osobe sa invaliditetom kod poslodavaca koji su bili predviđeni za otkaz.
Našim zagovaranjem zadržali su postojeća radna mjesta.
Izražavamo zadovoljstvo što su pojedine institucije dale veliki doprinos na rješavanju ovih problema, ali ova pitanja moraju se sistemski rješavati, jer su donosioci odluka u obavezi da sprovode politike socijalne zaštite, jednakosti i solidarnosti.
Koristimo priliku da ukažemo veliku zahvalnost osobama sa invaliditetom, na odgovornom ponašanju tokom trajanja pandemije, vi ste svojim odnosom dali primjer tome, da čuvajući sebe čuvamo i druge.
Posebno naglašavamo da Udruženje paraplegičara Cetinje, u izuzetno teškim trenucima opstaje, prevenstveno zahvaljujući izuzetnoj posvećenosti, motivisanosti, i kreativnosti zaposlenih.
Naime, već tri godine zapošljavamo šest lica ca invaliditetom, tokom trajanja COVID-19 nijesmo smanjivali plate otpuštali radnike/ce. Zaposleni su se u većini finansirali od svog rada, i dalje smo Organizacija koja zapošljava najveći broj radnika/ca u Crnoj Gori po broju stanovništva.
Svoj rad zasnivamo na otvorenom tržištu, zarađujući za plate i to od izrade propagandnog matertijala. ( poslovi štampe, dizajniranje, kopiranje, koričenje, izrade propagandnog materijala, sublimacione štampe..)
Udruženje posebno ističe i nemogućnost finansiranja za većinu organizacija OSI, od strane Vlade Crne Gore, ovakvo stanje je uzrokovano usvajanjem diskriminatornog Zakona o NVO koji ima za posljedicu gašenje i nestajanje najvećeg broja organizacija OSI.
Udruženje paraplegičara Cetinje u skladu sa temom međunarodnog dana OSI planira kako nastaviti dalje nakon COVID-19.
Društvo i donosioci odluka moraju pokazati veliki stepen odgovornosti i uradite sve da se ublaže posljedice pandemije, posebno prema ranjivim kategorijama, ali i da neodložno započnu primjenu i implementaciju Konvencije UN o pravima lica sa invaliditetom, u svim oblastima, počev od pristupačnosti, zapošljavanja, obrazovanja, finansiranja Organizacija osoba sa invaliditetom, pa sve do slobodnog vremena.
Koristimo priliku da svim osobama sa invaliditetom poželimo dobro zdravlje, sa željom da sljedeći Međunarodni dan OSI obilježimo u pristupačnijem društvu i da nam ljudska prava budu prirodna i jednako dostupna.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/upct/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/upct/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277