SKUPŠTINA UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJE

Redovna skupština Udruženja paraplegičara Cetinje, održaće se 22.03.2019 u prostorijama Udruženja, Nova Tržnica BB sa početkom u 13h.    

DODJELA ZAHVALNICA UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJE

Udruženje paraplegičara Cetinje, dodijelilo je zahvalnice društveno odgovornim pravnim subijektima u Prijestonici Cetinje: ,,Senatu Prijestonice Cetinje“, ,,Domu zdravlja Cetinje“, Štampariji AD ,,OBOD“, ,,Eurogumu“.  Uz zahvlanost na povjerenju i prepoznavanju društve...

Posjeta predstavnika Loklane samouprave Udruženju paraplegičara Cetinje

Dana 22. 11. 2018 godini Udruženje paraplegičara Cetinje, posjetili su predstavnici Loklane samouprave Prijestonice Cetinje, zamjenik Gradnonačelnika Petar Marković i Sekretar za kulturu sport i mlade Stanko Marković. Tema sastanka je bila Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Prijestonici Ce...

O B A V J E Š T E NJ E

Udruženje paraplegičara Cetinje, u sklopu projekta: ,,Razvojem socijalnog preduzetništva do radne integracije OSI“ podržan od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, u okviru grant šema počinje sa radom, od ponedjeljka 15. 10. 2018 godine. U sklopu socijalnog preduzetništva nudimo usluge, k...

UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJE ORGANIZOVALO JE OKRUGLI STO-DODJELA DIPLOMA U OKVIRU PROJEKTA

„Razvoj socijalnog preduzetništva do radne integracije OSI na tržištu rada“- Podržan od ZZZ CG u okviru grant šema. Partner na ovom projektu je AD Štamparija OBOD. Na okruglom stolu prisutni su bili, korisnici projekta,koji su pohađali obuku, projektni tim Udruženja, partneri na proj...

Bajova ulica slobodna pješačka zona za OSI

Udruženjje sa velikim zadovoljstvom obavještava sve članove i osobe sa invaliditetom, da je Bajova ulica koja je prilagođena licima otežanog kretanja postala slobodna pješačka zona za osobe sa invaliditetom. Naime, na početku ulice sada stoji znak zabranjenog parkiranja,  komunalna policija...

Završena Kampanja za slobodne javne površine licima sa otežanim kretanjem

Članovi Udruženja paraplegičara Cetinja dana 05. 07. 2018 godine, sproveli su kampanju za slobodne javne površine za osobe sa invaliditetom. Kampanju su sprovodili: Ana Leković, Dejan Tmušić, Tatijana Kalezić i Nikoleta Pravilović. Cilj kampanje je bio, da javne površine koje su prilagođe...

SLOBODNE JAVNE POVRŠINE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Udruženje paraplegičara Cetinje, dana 05. 07. 2018 godine sprovešće kampanju za slobodne javne površine osobama sa invaliditetom. Cilj kampanje je da se učine slobodne javne površine koje su prilagođene ovim licima. Na način što ćemo evidentirati automobile koji ugrožavaju slobodno kreta...

Održan dan poezije Nikolete Pravilović

Dana 08. 06. 2018 u Američkom uglu u organizovan je dan poezije Nikolete Pravilović. Događaj je organizovao Sekretarijat za kulturu sport i mlade u saradnji MY Way i Udruženje paraplegičara Cetinje. Kritički osvrt poezije predstavio je je akademik Sreten Vujovic. Ugođaj je upotpunila izvedba ...

Prvi sastanak povodom početka projekta: ,,Razvojem socijalnog preduzetništva do radne integracije OSI“

Udruženje paraplegičara Cetinje, dana 23. 05. 2018 godine organizovalo je prvi sastanak sa korisnicima projekta i partnerom: AD. Štamparija ,,OBOD“ povodom početka realizacije projekta: ,,Razvojem socijalnog preduzetništva do radne integracije OSI“ dodijeljen od ZZZ.CG u okviru gran...
Скочи на траку са алаткама